Éisteachtaí a Thionóltar go Poiblí

Éisteachtaí

De réir alt 949Y den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, déanfar gach éisteacht ar achomharc ó na Coimisinéirí Achomhairc a thionól go poiblí. Mar sin féin, is féidir le hachomharcóir iarratas a dhéanamh faoi fho-alt 3 ar ordú go ndéanfar éisteacht achomhairc, nó cuid shonraithe d'éisteacht achomhairc, a thionól i gcúirt iata a bhféadfaidh Coimisinéir Achomhairc géilleadh dó.

Den chuid is mó, ceadaíonn na Coimisinéirí Achomhairc éisteachtaí a reáchtáil i gcúirt iata:

a) chun rúndacht a chaomhnú i leith faisnéis íogair, nó

b) chun ceart duine aonair ar urraim a thabhairt dá s(h)aol príobháideach agus teaghlaigh a chosaint.

Seo thíos liosta d'achomhairc atá le teacht a bheidh á reáchtáil go poiblí:

Dáta craolta Am cineál Ainm an Achomharcóra Cineál Cánach
28/09/2023 10am Remote Hearing Kevin Garvin Local Property Tax
28/09/2023 10:30am Remote Hearing Mark Jones Artist's Exemption

* Más mian leat féachaint ar na himeachtaí ó chian, cláraigh do spéis leis an gCoimisiún trí ríomhphost a sheoladh chuig tacremotesupport@taxappeals.ie a chuirfidh nasc ar aghaidh chugat ansin roimh an éisteacht.

** Chun críocha cosanta sonraí, ní úsáidfear do chuid sonraí ach amháin chun a chur ar do chumas féachaint ar na himeachtaí agus scriosfar iad díreach tar éis don éisteacht a bheith críochnaithe.

Le linn na héisteachta, iarraimid ort do cheamara a mhúchadh agus fanacht balbhaithe i rith an ama.