Priobhaideacht fianain

Beartas Príobháideachta agus Fianán an Choimisiúin um Achomhairc Chánach

Foilsithe: 17 Aibreán 2020

Ó: An Coimisiún um Achomhairc Chánach

Ráiteas ginearálta
Bailiú agus úsáid faisnéis phearsanta
Bailiú agus úsáid faisnéis neamh-phearsanta
Úsáidimid Fianáin

Ráiteas Ginearálta

Tá meas againn ar do chearta ar phríobháideacht. Cuirtear in iúl do chuairteoirí gur féidir dhá leibhéal ginearálta faisnéise faoina gcuairt a choinneáil gach uair a thugann siad cuairt ar an Suíomh Gréasáin. Cuimsíonn an chéad leibhéal faisnéis staitistiúil agus faisnéis anailíseach eile a bhailítear ar bhonn comhiomlán agus neamh-aonair sonrach de gach brabhsálaí a thugann cuairt ar an suíomh. Is é an dara ceann faisnéis atá pearsanta nó do chuairteoir ar leith a roghnaíonn go feasach an fhaisnéis sin a sholáthar.

Soláthraíonn an fhaisnéis staitistiúil agus anailíseach faisnéis ghinearálta, agus ní faisnéis shonrach ar dhaoine aonair, faoi líon na ndaoine a thugann cuairt ar an Suíomh Gréasáin seo; líon na ndaoine a fhilleann ar an suíomh seo; na leathanaigh a dtugann siad cuairt orthu; cá raibh siad sular tháinig siad ar an suíomh seo agus ar an leathanach ar an suíomh a ndeachaigh siad chuige. Cuidíonn an fhaisnéis seo linn monatóireacht a dhéanamh ar thrácht ar ár Suíomh Gréasáin le gur féidir linn acmhainn agus éifeachtacht an tsuímh a bhainistiú. Cuidíonn sé linn freisin tuiscint a fháil ar na codanna den suíomh seo is mó a bhfuil éileamh orthu agus iompar agus tréithe úsáideoirí a mheas go ginearálta le spéis i réimsí éagsúla an tsuímh agus an úsáid a bhaintear astu a thomhas.

Tríd an Suíomh Gréasáin seo is féidir go mbeidh deis agat faisnéis a sheoladh chugainn, mar shampla trí na leathanaigh “clárúchán” nó trí aon réimse eile inar féidir leat ríomhphoist a sheoladh,

aiseolas a sholáthar etc. Trína roghnú páirt a ghlacadh iontu seo, beidh tú ag soláthar leibhéal éigin faisnéise pearsanta dúinn a bhaineann leat féin. Ní úsáidfidh an suíomh seo an fhaisnéis seo ach:

  1. chun na críche ar chuir tú ar fáil í
  2. chun críche fíoraithe agus anailíse staitistiúla; agus
  3. chun críche margaíochta agus riaracháin. Is é misean an Choimisiúin Achomhairc Chánach próiseas achomhairc atá nuálach, neamhspleách agus éifeachtach a sholáthar maidir le héisteacht agus le breithniú gach achomharc cánach.
  4. chun críche éisteachta agus breithnithe gach achomharc cánach.

Bailiú agus úsáid faisnéis phearsanta
 

Faisnéis phearsanta: faisnéis a bhfuil baint aici le d’ainm nó le d’fhéiniúlacht phearsanta. Ní bhailíonn an Suíomh Gréasáin seo aon sonraí pearsanta fút ar an Suíomh, seachas faisnéis a thugann tú go deonach (mar shampla, trí ríomhphost a chur chugainn, nó trí chlárú linn). Ní chuirtear aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar an mbealach seo ar fáil d’aon tríú páirtithe, agus ní úsáideann an suíomh seo í ach chun na críche ar chuir tú ar fáil í.

Bailiú agus úsáid faisnéis neamh-phearsanta

Faisnéis neamh-phearsanta: sonraí a bhailítear chun críocha staitistiúla nach bhfuil baint acu le haitheantas sonrach. Déanann an suíomh seo faisnéis theicniúil a bhailiú agus a anailísiú lenár Suíomh Gréasáin a mheas. Tá an cineál faisnéise teicniúla a logálaimid teoranta dóibh seo a leanas:

  • Seoladh IP*1 fhreastalaí Gréasáin an chuairteora
  • An t-ainm fearainn barrleibhéil a úsáidtear (mar shampla .ie, .com, .org, .net)
  • Na leathanaigh ar tugadh cuairt orthu ar Shuíomh Gréasáin an tsuímh seo , i.e. cuairteanna tugtha ar URL*2
  • An seoladh Gréasáin roimhe seo ónar shroich an cuairteoir sinn, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh
  • Sonraí Clickstream a thaispeánann trácht na gcuairteoirí timpeall an tSuímh Ghréasáin seo (mar shampla, leathanaigh a ndearnadh rochtain orthu)

*1 Is éard is seoladh IP ann ná aitheantóir do ríomhaire nó d’fheiste ar líonra Prótacal Rialaithe Tarchurtha / Prótacal Idirlín (TCP / IP), mar an nGréasán Domhanda. Úsáideann líonraí an prótacal TCP / IP chun faisnéis a threorú bunaithe ar sheoladh IP an chinn scríbe. Is ionann sin agus a rá gur seoladh IP é uimhir a shanntar go huathoibríoch do do ríomhaire aon uair a bhíonn tú ag surfáil ar an nGréasán, rud a ligeann do fhreastalaithe Gréasáin do ríomhaire a aimsiú agus a aithint. Teastaíonn seoltaí IP ó ríomhairí le go ndéanfaidh úsáideoirí cumarsáid, brabhsáil agus siopadóireacht ar an Idirlíon.


*2 Is éard is URL é (Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne) ná seoladh domhanda doiciméad agus acmhainní eile ar an nGréasán Domhanda.

Úsáidimid Fianáin

Cad is fianán ann?

Is éard is fianán ann ná píosa faisnéise i bhfoirm comhaid téacs an-bheag a chuirtear ar thiomántán crua úsáideora idirlín. Gineann freastalaí leathanach gréasáin é, agus is é sin go bunúsach an ríomhaire a oibríonn suíomh Gréasáin. Cinneann an freastalaí an fhaisnéis atá san fhianán agus is féidir leis an bhfreastalaí sin í a úsáid gach uair a thugann an t-úsáideoir cuairt ar an suíomh. Is féidir smaoineamh ar fhianán mar chárta aitheantais úsáideora idirlín, a insíonn do shuíomh Gréasáin nuair a fhilleann an t-úsáideoir.

Cad é an cuspóir atá ag fianáin?

Déanann fianáin an idirghníomhaíocht idir úsáideoirí agus suíomhanna gréasáin níos tapa agus níos fusa. Gan fianáin, bheadh sé an-deacair do shuíomh gréasáin ligean do chuairteoir tralaí siopadóireachta a líonadh nó roghanna nó sonraí cláraithe an chuairteora a chuimhneamh le haghaidh cuairte sa todhchaí. Úsáideann suíomhanna gréasáin fianáin, den chuid is mó mar sábhálann siad am agus déanann siad an taithí brabhsála níos éifeachtaí agus níos taitneamhaí.  Úsáideann suíomhanna fianáin go príomha toisc go sábhálann siad am agus go ndéanann siad an taithí brabhsála níos éifeachtaí agus níos taitneamhaí.

An bhfuil fianáin contúirteach?

Níl. Ní cláir ríomhaire iad, agus ní féidir iad a rith mar chód.

An féidir le fianáin príobháideacht úsáideoirí a chur i mbaol?

Stóráiltear fianáin ar thiomántán crua an ríomhaire. Ní féidir leo rochtain a fháil ar an tiomántán crua - mar sin ní féidir le fianán faisnéis eile a shábháiltear ar an tiomántán crua a léamh, nó seoladh ríomhphoist úsáideora srl a fháil. Níl iontu, agus ní aistríonn siad chuig an fhreastalaí, ach an oiread faisnéise agus a nocht na húsáideoirí féin do shuíomh Gréasáin áirithe.

Cad a dhéanann ár bhfianáin?

Cinntíonn ár n-úsáid fianáin bunfheidhmiú ár suíomh Gréasáin agus ár staitisticí Google Analytics araon chun cabhrú linn teagmháil lenár n-úsáideoirí a fheabhsú. D’fhéadfadh eagarthóireacht ar do chuid roghanna fianán cosc a chur ar ghnéithe áirithe dár suíomh Gréasáin feidhmiú mar is ceart.

An féidir an chaoi a n-oibríonn fianáin a rialú?

Is féidir. Is féidir le húsáideoirí a mbrabhsálaithe a shocrú chun glacadh le gach fianán, nó fianáin áirithe, nó iad a dhiúltú. Tugann gach leagan de bhrabhsálaithe móréilimh a rinneadh le déanaí leibhéal smachta d’úsáideoirí ar fhianáin. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an gcaoi chun fianáin a rialú le do bhrabhsálaí, tabhair cuairt ar http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1

Conas teagmháil a dhéanamh linn

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiúin um Achomhairc Chánach le haghaidh aon fhiosrúcháin atá agat maidir leis an bpróiseáil a dhéanaimid ar do shonraí pearsanta, trí úsáid a bhaint as ár sonraí teagmhála anseo (https://www.taxappeals.ie/ga/cosaint-sonrai-agus-iarratas-duine-ar-a-shonrai)