Faisnéis Airgeadais

Faisnéis Airgeadais

Foilsithe: 28 Feabhra 2020
Ó: An Coimisiúin um Achomhairc Chánach

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 , ceanglaítear ar chomhlachtaí faisnéis áirithe a sholáthar maidir lena gcaiteachas agus a n-ioncam.

Cuimsíonn an liosta seo a leanas an fhaisnéis airgeadais a bhaineann leis an gCoimisiún Achomhairc Chánach.

Ráitis Airgeadais: Tuarascálacha Bliantúla

Pleananna Móra le haghaidh Caiteachais Chaipitiúil: Ní bhaineann le hábhar

Íocaíocht nó Ordú Ceannaigh i gcomhair Earraí agus Seirbhísí: Earraí nó Seirbhísí níos mó ná €20,000

Íocaíocht le Comhaltaí an Bhoird Rialachais: Ní bhaineann le hábhar

An Coiste Iniúchóireachta: Ní bhaineann le hábhar

Maoiniú/Urraíocht ar Chomhlachtaí Neamhphoiblí: Ní bhaineann le hábhar

Leagtar amach pleananna maidir le caiteachas amach anseo sna  Meastacháin Athbhreithnithe ar Chaiteachas Poiblí.

Tá cur síos ar an gcóras maoinithe phoiblí agus ar an gcaoi a ndéantar ioncam agus caiteachas ranna rialtais a chuntas ar fáil ar an government accounting website.