Freagairt do Covid 19


Chun aghaidh a thabhairt ar eipidéim leanúnach COVID-19, d’fhoilsigh an Coimisiún um Achomhairc Chánach (TAC) na prótacail seo a leanas nach mór do chomhpháirtithe cloí leo agus iad ag freastal ar Éisteacht Fhisiciúil nó Chianda / CMC nó ag tabhairt cuairte ar an oifig:

Prótacal do Chomhpháirtithe agus iad ag freastal ar Éisteacht Fhisiciúil

Prótacal do Chomhpháirtithe agus iad ag freastal ar Chomhdháil Fhisiciúil um Bainistíocht Cásanna

Prótacal do Chomhpháirtithe agus iad ag freastal ar Chomhdháil Chianda

Prótacal do Chomhpháirtithe agus iad ag freastal ar Chomhdháil Chianda um Bainistíocht Cásanna

Prótacal do Chuairteoirí agus iad ag freastal ar oifig an TAC