Oifigeach Rochtana

Is é ról ár nOifigeach Rochtana tacú lenár gcustaiméirí a dteastaíonn cúnamh uathu agus iad i dteagmháil leis na seirbhísí a sholáthraíonn an Coimisiún um Achomhairc Chánach. De réir Alt 26 (2) den Acht um Míchumas 2005, má theastaíonn cúnamh uait chun rochtain a fháil ar ár seirbhísí, déan teagmháil lenár nOifigeach Rochtana, Paddy O'Keeffe.

Sonraí teagmhála an Oifigigh Rochtana:

Paddy O'Keeffe

Oifigeach Rochtana

An Coimisiún um Achomhairc Chánach

Cúirt Mhic Liam

Clós Líosain

Baile Átha Cliath 2

D02 YW24

Éire

Uimhir Theileafóin:  (01) 6624530

R-phost: tacaccessofficer@taxappeals.ie

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le rochtain ar sheirbhísí an Choimisiúin Achomhairc Chánach agus le comhlíonadh na heagraíochta le téarmaí an Achta um Míchumas 2005, ba cheart an gearán a chur ar aghaidh chuig:

Ceann na Seirbhísí Corparáideacha

An Coimisiún um Achomhairc Chánach

Cúirt Mhic Liam

Clós Líosain

Baile Átha Cliath 2

D02 YW24

Éire

Ráiteas Inrochtaineachta